Размер на шрифта А А А
ВХОД САМО ЗА ЧЛЕНОВЕ:
Име:                               Парола:

Обществена поръчка за работно облекло
09.10.2017

Възложител

Водоснабдяване и канализация ООД - Русе, ул. Добруджа № 6, За: инж. М.Цолева, С. Донев, България 7000, Русе, Тел.: 082 501527 ; 082 501525, E-mail: top@vik-ruse.com, Факс: 082 820208

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.vik-ruse.com/Index.aspx?PageUrl=profil-na-kupuwacha&PublicOrders=Tab=ViewItem,OrderID=229.

Обща прогнозна стойност на поръчката
69900 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на работно облекло и работни обувки за нуждите на „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе в две обособени позиции: Обособена позиция 1 – Доставка на работно облекло; Обособена позиция 2 – Доставка на работни обувки”

  Описание:
Облекло, обувни изделия, пътни артикули и аксесоари
Работни дрехи, специално работно облекло и аксесоари
Предпазни обувки
 

Срок за получаване на офертите

16/10/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)Created & Hosting by BIAnet