Размер на шрифта А А А
ВХОД САМО ЗА ЧЛЕНОВЕ:
Име:                               Парола:

Регистриран е "Кооперативен клъстер"
13.11.2017

НС на ТПК, 14 кооперации - членове на Съюза, и УНСС станаха учредители  на Кооперативен клъстер, който е регистриран като юридическо лице с нестопанска цел с решение на Софийски градски съд от 16.08.2016 г.
В Клъстера участват НС на ТПК, КТ "Черноморка"-Бургас, ТПКИ "Родина"-Варна, ПКИ "Царевец"-В.Търново, ТПКИ "Първи май"-Смолян, "ДИБИКО"ЕООД-София, ТПКИ "Рила"-Благоевград, ТПК "Боян Чонос"-Видин, ТПК "Нов свят"-БЛагоевград, ТПКИ "Мир"-Трявна, ТПК "Септември"-Търговище, ТПКИ "Атаонас Тешовски"-Гоце Делчев, ТПК "Мара Денчева+-Плевен, ТПК "Георгица Карастоянова"-Лом, ТПКИ "Д.Благоев"-Видин и УНСС.
Целта е обединяване усилиятана членовете на клъстера за динамичното им развитие и повишаване на тяхната конкурентоспособност.
Предметът на дейност е осъществяване на съвместна дейност и сътрудничество между членовете за реализирането на креативни технологии в конфекционното и текстилното производство.

Избран е Управителен съвет с 4-годишен мандат в състав: 
Председател - Стилиян Скулиев Баласопулов
Зам.-председател Илия Андреев Петров и членове:
Георги Иванов Башлиев
Мариана Стефанова Димитрова
Ивайло Михайлов Игнатов
Йовка Василева Гайкова
Мая Маринова Иванова-Илиева

За членове на Контролния съвет са избрани:
Дочка Павлова Баева-Хаджимаринска
Иван Димитров Чонгов
Даринка Стоянова Бъчварова

На 9.11.2017 г. Клъстерът и Министерство на икономиката, като Управляващ орган на ОП "Конкурентоспособност и иновации", подписаха договор за безвъзмездна финансова помощ по проект „Организационно-административно укрепване, коопериране и интернационализация на „Кооперативен клъстер”, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.

За контакти: 02/980 59 45; 0888 400 871
E-mail: cluster@tpkunion.comCreated & Hosting by BIAnet