Размер на шрифта А А А
ВХОД САМО ЗА ЧЛЕНОВЕ:
Име:                               Парола:

В НС на ТПК членуват 212 кооперации с над 7800 кооператори от цялата страна. На териториален принцип те се обединяват в 14 регионални /териториални/ съюзи, които също членуват в Националния съюз.
НС на ТПК обхваща и 27 специализирани кооперации за хора с увреждания. В тях работят член-кооператори с различни физиологични и психо-соматични заболявания и недъзи, които представляват над 50% от персонала на тези кооперации. При прехода към пазарна икономика оцеляването и интегрирането им са първостепенна грижа на Съюза.
Органи на Съюза са: Общото събрание /Конгресът/, Управителният съвет, Председателят и Контролният съвет. Конгресът /Общото събрание/ се състои от пълномощници на членуващите в него кооперации и кооперативни съюзи, председателя и зам.председателите на НС на ТПК.
Председателят, членовете на Управителния и на Контролния съвет се избират от Общото събрание.
 
            Кооперациите са малки и средни производствени предприятия с персонал между 7 и 500 души, като преобладаващата част са между 30 и 100. Имуществото е собственост на кооперацията и се управлява от Общо събрание, Управителен съвет и Председател.
 
Към НС на ТПК е създадено
  • Турмедико ЕАД, което реализира социалната политика на НС на ТПК в областта на здравеопазването и туризма То разкрива и участва в дружества за осъществяване на извънболнична медицинска помощ, вътрешен и международен туризъм, хотелиерство и ресторантьорство. “Турмедико” ЕАД е собственик на капитала на 2 еднолични дружества с ограничена отговорност, участва в 6 други дружества за осъществяване на специализирана извънболнична медицинска помощ в различни градове на страната. Дружеството притежава 5 хотела, които предлагат съвременни условия за отдих и почивка.


Органи на съюза са:

Created & Hosting by BIAnet